IoTA_Logo(2).png

Institute of Transport Administration

Educating Transport Management since 1944

News

HGV Driver suffers life-changing injuries after being electrocuted

18th Apr 2024

DFT Consolation on removal of 50km restriction

17th Apr 2024

PSVAR review call for evidence response set for further delay

17th Apr 2024

Ready for carers leave??

16th Apr 2024

DfT Consultation - Amendments to licensing restrictions: bus, coach and heavy goods vehicles

16th Apr 2024

View all news »

Highway Code now available in Welsh online

7 Dec 2022

Welsh_Highway_code_cover

Latest version of the Highway Code now available in Welsh online for first time

The Highway Code in Welsh is now available digitally for the first time. You can read it for free on GOV.UK.

The new printed version of The Highway Code in Welsh is also available to pre-order in shops and online, or from our official supplier on the Safe Driving for Life website.

Rheolau'r Ffordd Fawr nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg ar-lein am y tro cyntaf

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn Gymraeg nawr ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf. Gallwch ei ddarllen am ddim ar GOV.UK.

Mae’r fersiwn printiedig newydd o Rheolau’r Ffordd Fawr yn Gymraeg hefyd ar gael i’w archebu o flaen llaw mewn siopau ac ar-lein, neu gan ein cyflenwr swyddogol ar wefan Gyrru Diogel am Oes.